De nordiske TSOene, det nordiske regionale koordineringssenteret (RCC) og kraftbørsene har møtt utfordringer i gjennomføringen av de parallelle kapasitetsberegningene (external parallel run – EPR). Dette skyldes perioder med manglende tilgjengelighet på verktøyet som brukes til å simulere markedet, i tillegg til stabilitetsutfordringer i den koordinerte kapasitetsberegningen i Norden.

Som følge av dette har TSOene og kraftbørsene i Norden endret fremdriftsplanen og konkludert med at første mulige oppstart vil være i første kvartal 2024.

Av tekniske årsaker har markedssimuleringsverktøyet ikke vært i bruk andre halvår i 2022, og kraftbørsene tilbyr nå en alternativ løsning. De første testresultatene med bruk av flytbasert basert på denne løsningen, kan bli tilgjengelige tidligst i januar 2023.

Les mer på websidene til Nordic RCC: https://nordic-rcc.net/flow-based/