Basert på den oppdaterte tidsplanen, er det utviklet en første versjon av implementasjonsguide for mFRR EAM for markedsaktører. Denne guiden beskriver implementeringen av det nordiske mFRR energiaktiveringsmarkedet og gir informasjon om prosessene som kreves for å støtte dette markedet. Både funksjonelle og tekniske aspekter dekkes. Målgruppen for dokumentet er markedsaktører og deres systemleverandører. De nordiske TSOene vil fortsette å utvikle og oppdatere implementasjonsguiden og inviterer markedsaktører til å gi sine kommentarer og innspill. I tillegg til implementasjonsguiden, publiseres også en oppdatert versjon av notatet som beskriver målbildet for produktutviklingen og hvordan mFRR energiaktiveringsmarkedet er en integrert del av systemdriften.  

 

Alle markedsaktører inviteres til et nordisk webinar 14. januar. Her vil implementasjonsguiden  bli presentert, og det blir mulighet for å stille spørsmål og gi innspill. Statnett vil følge opp videre detaljering av planene og oppfølging mot markedsaktører i Norge og vil invitere til et nasjonalt webinar i februar. Nærmere informasjon om dette kommer i januar 2021.   

 

Spørsmål og kommentarer til implementasjonsguiden kan sendes til BSP@statnett.no.  

 

 

Du finner dokumentene og påmelding nordisk webinar på nordicbalancingmodel.net:

Invitasjon til nordisk webinar

NBMs nyhet: Updated project timeline for automated mFRR energy activation market