Implementasjonsguiden beskriver det fremtidige nordiske mFRR aktiveringsmarkedet, både funksjonelle og tekniske sider. Guiden beskriver også grenseflaten mellom aktørene i markedet og TSOene.

Målgruppen for implementasjonsguiden er særlig dagens aktører i RK-markedet som også vil være deltagere i det fremtidige nordiske markedet for mFRR, samt deres systemleverandører. Den første versjonen av implementasjonsguiden ble publisert i desember 2020. 

 

Notat om produkter og rolle i systemdriften 

De nordiske TSOene har samtidig oppdatert et notat som beskriver fremtidige produkter i markedet og hvordan mFRR aktiveringsmarkedet er en integrert del av systemdriften. Notatet er blant annet oppdatert med en beskrivelse av prising og avregning av mFRR aktiveringsmarkedet i fasen automatisert drift pre-15 minutters avregningsperiode. 

 

Informasjonsmøte for alle RK/mFRR-aktører 

De nordiske TSOene arrangerer et nordisk informasjonsmøte om implementasjonsguiden 16. juni. 

 

De norske perspektivene i implementasjonsguiden blir dekket på ekstraordinært ISB-møte 24.juni. Send en e-post til BSP@statnett.no hvis du ikke har fått invitasjon.

 

Les mer om implementasjonsguiden for det nordiske mFRR aktiveringsmarkedet på hjemmesidene til NBM-programmet.