Bakgrunn for diskusjonsnotatet er at den nordiske styringskomiteen i NBM, Nordic Balancing Steering Committee (NBSC), den 2. oktober i år foreslo å introdusere en ny ubalanseoppgjørsmodell basert på en posisjon og med utgangspunkt i én-pris i Q2-2021, men med bruk av to-pris i avregningsperioder med divergerende retning.

 

Her finner du mer informasjon:

https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/horinger-og-konsultasjoner/innspill-til-nordisk-diskusjonsnotat-om-ubalanseprising/

http://nordicbalancingmodel.net/stakeholder-cooperation/public-consultations/