Den svenske, danske og finske regulator har nå godkjent søknadene fra deres respektive TSOer om utsettelse av 15 minutters avregningsperiode til 22. mai 2023. Det er dermed klart at Norden vil gå fra 60 til 15 minutters avregningsperiode fra og med denne datoen.

 

Statnett har ikke formelt søkt om slik utsettelse at dette europeiske regelverket gjenstår å innføre i norsk rett. Imidlertid har Reguleringsmyndigheten for energi vært tydelig på at Norge følger samme tidsplan som øvrige nordiske land.

 

Les mer på hjemmesiden til programmet for ny nordisk balanseringsmodell