MARI og PICASSO er de europeiske handelsplattformene for balanseringsproduktene mFRR og aFRR. Det vil medføre store endringer for markedsaktørene i Norden. Blant annet vil det være behov for en ny modell for ubalanseprising som hensyntar at det blir mange priser for balanseringsprodukter og at dominerende retning skal settes per budområde. De nordiske TSOene har nå laget et dokument som beskriver mulighetsrommet for en slik modell, som oppfølgning til et nordisk webinar som ble avholdt i februar.

Vi ønsker velkomment uoffisielle innspill fra aktørene på mulighetsrommet som blir presentert i dokumentet. Slike innspill må gis innen tirsdag 16. mai. 

For mer informasjon om hvordan gi innspill og tilgang til selve dokumentet med tilhørende underlag, se opprinnelig nyhet på NBMs hjemmeside:

https://nordicbalancingmodel.net/option-space-for-future-imbalance-pricing-in-the-nordics-informal-feedback-and-input-welcomed/