De nordiske TSOene foreslo i november at lukketida i aFRR kapasitetsmarkedet skulle være 07:30 D-1. Forslaget ble sendt på høring 18. november med frist 31. desember i fjor.. I alt 13 høringssvar kom inn fra aktører i alle de nordiske landene. Fem av høringsinstansene støttet forslaget, mens øvrige foreslo lukketid kl 8:00 (D-1) eller senere.  

De nordiske TSOene opprettholder likevel lukketid klokken 07:30. Dette sikrer tilstrekkelig tid til backup-prosedyrer blant annet med mulighet til å gjenåpne markedet om nødvendig. Lukketiden for aFRR kapasitetsmarkedet må også være tilpasset flytbaserte kapasitetsberegninger og markedsklareringen for andre kapasitetsprodukter for balansering av kraftsystemet. 

Det nordiske kapasitetsmarkedet for sekundærreserver starter tidligst opp fjerde kvartal i år. Imidlertid tar de nordiske TSOene sikte på at nasjonale markeder åpnes tidligere. Dette planlegges nå, og vi kommer tilbake med detaljer om dette. Etter planen er det norske markedet først ut. 

 

Les mer på NBMs nettsider