Henrik Kofod har omfattende erfaring) fra internasjonal teknologi- og televirksomhet. Han er utdannet ved Copenhagen Business School, med en Graduate Diploma i Business Administration, Informatics & Financial Management.

Kofod kommer fra stillingen som leder av IT infrastruktur i Andel Group. Tidligere har han bl.a. hatt ulike lederstillinger innen IT og forretningsvirksomhet i Telia Danmark, GN Store Nord og GN ReSound.

Den 1. mai starter han i Nordic RSC, som er et felles kontor for de fire nordiske TSOene. RSC støtter de nasjonale TSOene (Statnett, Fingrid, Svenska kraftnät og Energinet) med å opprettholde driftssikkerheten i de nordiske kraftsystemene. Fra juli blir dette kontoret (Nordic RSC) etablert som et selvstendig selskap, Nordic RCC AS, i tråd med europeisk regulering, og Kofod vil tiltre stillingen som administrerende direktør i selskapet 1. juli. (RCC er en forkortelse for Regional Control Center, mens RSC står for Regional Security Coordinator.)

-Vi er glade for å få Henrik med på det nordiske laget vårt. Han har mye erfaring i å arbeide i de nordiske landene, og han er veldig åpen og pålitelig. Han er en forretningsorientert leder med sterk kompetanse innen digitalisering, sier Marina Louhija, styreleder i Nordic RCC.

 

 

For ytterligere informasjon, kontakt

Marina Louhija, styreleder, Nordic RCC, tel. +358 40 519 0627