1. Bytt ut gammelt GLN for nettselskapet med nytt for Regulert kraftleverandør i NECS

    En med rollen AH Superbruker må logge inn i NECS, gå til Min Side>Aktørinformasjon og klikk Rediger og velg deretter fanen Rapportering, klikk på ikonet for å redigere og endre GLNet. Startdatoen kan stå som den er eller settes til 2015-01-01. Klikk Oppdater og Lagre. Sjekk at det gamle GLNet ikke lenger er oppført på aktøren:

    Oppdatering av GLN for regulerkraftaktører i NECS


  2. Bytt ut gammelt GLN for nettselskapet med nytt for Regulert kraftleverandør i Kunde- og Informasjonssystem (KIS)

  3. Be oppgavegiver (eget nettselskap) benytte nytt GLN (Regulert kraftleverandør) fra
    innrapportering med frist 15. mai 2016 og fremover. Oppgavegiver rapporterer fullt for volumer i 2016 og fullt for 2015