Frysperiode for idriftsettelse av nye anlegg i transmisjons- og regionalnett og for gjennomføring av planlagte driftsstanser (Ref. forskrift om systemansvaret § 17.)

 

Statnett skal skifte ut eksisterende driftssentralsystem (SPIDER) med nytt (e-terra). Det nye systemet skal etter foreliggende plan implementeres i november og desember 2018. I den mest kritiske fasen av implementeringen vil det bli behov for å drifte to systemer i parallell. Dette vil bli en omfattende oppgave for de som har ansvaret for våre datasystemer og vil også innebære en svært krevende drift for operatørene på Landssentralen og Statnetts regionsentraler.

 

For å redusere usikkerheten i denne kritiske fasen, må mengden topologiendringer i kraftsystemet begrenses til et absolutt minimum. Dette betyr at systemansvarlig ikke kommer til å godkjenne planlagte driftsstanser for overføringsanlegg i denne perioden (frysperioden). Det vil heller ikke bli gitt tillatelse til innkobling og idriftsettelse av nye anlegg i transmisjons- og regionalnett. Gjennomføring av driftsstanser i eksisterende produksjonsanlegg vil ikke bli berørt av ovennevnte.

 

Systemansvarlig gjennomgår nå på nytt alle godkjente driftsstanser i desember og vurderer i hvilken grad disse kan omprioriteres. Vi vurderer også om det er behov for endringer i mottatte planer for idriftsettelse av nye anlegg i den aktuelle perioden. Dette vil vi komme nærmere tilbake til i samarbeid med den enkelte berørte konsesjonær.

 

Statnett vil i den aktuelle perioden ha fokus på å håndtere eventuelle driftsforstyrrelser og andre uforutsette hendelser. Vi håper på forståelse for ovennevnte og beklager de ulemper dette vil påføre konsesjonærer som allerede har planlagt driftsstanser eller idriftsettelse av nye anlegg i desember 2018.

 

Frysperioden starter etter gjeldende plan søndag 2. desember 2018 kl. 20.00. På dette tidspunktet må alle pågående driftsstanser være avsluttet og utkoblede anleggsdeler være innkoblet. Frysperioden avsluttes onsdag 2. januar 2019 kl. 07.00. 

 

Ta kontakt med Nils Martin Espegren på tlf. 99417763 dersom dere har spørsmål vedrørende ovennevnte.

 

Vedrørende endring av balanseansvar for produksjon og registrering av nye produksjonsanlegg

 

I forbindelse med den ovennevnte frysperioden vil det også være restriksjoner i hva som tillates av endring av balanseansvar for produksjon og registrering av nye produksjonsanlegg. Vi ber om at alle endringer som skal skje i frysperioden 2. desember 2018 til 2. januar 2019 meldes inn via normale kanaler innen fredag 23. november 2018 kl. 12:00. Dersom frist for innmelding av endring ikke overholdes vil endringene bli behandlet etter 2. Januar 2019.

 

Det vil være to mulige datoer for endring av balanseansvar for produksjon og registrering av nye produksjonsanlegg. For alle endringer i perioden 1.- 31. desember 2018 vil endringsdato etter aktørens ønske, bli satt til enten 1. desember 2018 eller 1. Januar 2019. Ved idriftsettelse av kraftverk midt i desember vil oppstartdato 1. desember 2018 bli brukt.

 

Vi beklager ulempene dette vil medføre.

 

Ta kontakt med Magnus Grøtterud på tlf. 46963979 ved spørsmål angående endring av balanseansvar for produksjon og registrering av nye produksjonsanlegg.