Statnett, Fingrid og Svenska Kraftnät etablerte eSett in 2013, og selskapet startet med balanseoppgjør for Norge, Finland og Sverige i 2017. Danske Energinet gikk inn i eSett I 2019 og har nå, sammen med eSett, også integrert balanseoppgjøret for Danmark i det felles nordiske systemet. Dermed gjelder de samme reglene for balanseavregning for alle de balanseansvarlige selskapene i Norden.

-Dette er en milepæl i utviklingen av det nordiske kraftmarkedet, og første februar markerer et viktig steg videre i det nordiske samarbeidet. Felles regler for de nordiske markedsaktørene bidrar til at hver aktør kan legge mer krefter i egne produkter og tjenester. Dette vil øke konkurransen mellom de balanseansvarlige selskapene, noe som vil være en fordel både for produsenter og forbrukere, sier Ole Jacob Høyland, direktør for markedsoperasjoner i Statnett og styreleder i eSett.

Som et felles nordisk selskap for balanseoppgjør i hele Norden, legger eSett også legge til rette for fremtidige endringer i markedet. Dette er endringer som blant annet kommer som følge av utviklingen av europeiske regler. -Å ha en felles plattform med harmoniserte regler bidrar til reduserte kostnader til IT- og systemutvikling, forklarer Høyland.

Når Danmark nå også inkluderes i eSett reduseres inngangsbarrierene for nordiske markedsaktører som ønsker å utvide sin deltakelse i de nordiske landene, i tillegg til nye aktører som ønsker seg inn på det nordiske markedet. -Gitt de enorme endringene kraftsystemet står foran i årene som kommer, ser vi fram til å ønske velkommen både eksisterende og nye markedsaktører som vil delta i den grønne omstillingen. Vi håper at de tar imot de nordiske initiativene for felles regler og systemer med å utvide sine grønne forretninger i Norden, avslutter Høyland.

 

Om eSett

eSett har hovedkontor i Finland. Selskapet ble stiftet i 2013, og de startet sin virksomhet i 2017.

eSett er ansvarlig for balanseoppgjør og -fakturering av de balanseansvarlige selskapene i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Balanseoppgjøret er basert på en felles modell for hele Norden og sørger for like rammer for de balanseansvarlige selskapene. Totalt blir over 1000 aktører i det nordiske kraftmarkedet betjent.

eSett eies i fellesskap og med lik eierandel av de fire nordiske systemansvarlige nettselskapene Energinet (Danmark), Fingrid (Finland), Svenska kraftnät (Sverige) og Statnett (Norge).

 

Les eSetts nyhet på esett.com

Les om saken på Energinets websider