Forslaget er trigget av de endringer som følger av implementering av ny nordisk balanseringsmodell og planlagt tilknytning til de europeiske balanseringsplattformene MARI og PICASSO.