Forslaget vil være på offentlig høring  7.10.-7.11.2022. Forslaget, samt mulighet til å gi kommentarer, vil bli tilgjengelig på https://consultations.entsoe.eu/ fra og med den 7. oktober.