Adkomstveien inn til ny stasjon på Lemmen i Sørfold kommune går forbi Straumklumen som er et svært rasutsatt område. For å øke sikkerheten for egne ansatte og entreprenører i anleggs- og driftsfasen av ny stasjon, valgte Statnett å etablere et rassikringsgjerde på strekningen.

Et 960 meter langt rasgjerde er nå etablert langs strekningen. Gjerdet er produsert av sveitsiske Isofer og montert av Visinor. Grunnarbeider ble utført av lokal underentreprenør Salten Entreprenør AS.

Gjerdet som er etablert
Gjerdet som er etablert langs veien forbi Straumklumpen.

-Nå skal veien være tryggere både for våre anleggsfolk som skal inn dit for å jobbe, men også for folk som ferdes der i fritidsøyemed, sier Bjørn Gulli, prosjektleder for Salten Stasjon i Statnett. – Det er et yndet utfartsområde for folk i området.

960 meter gjerde
Et 960 meter langt gjerde er etablert langs veien.

Det er planlagt oppstart av anleggsarbeid på nyåret 2020, og forespørsler er sendt ut.

Nye Salten stasjon vil sikre strømforsyningen i regionen og samtidig tilrettelegge for ny kraftproduksjon i området.