Utbedring av adkomstveien langs Straumvassveien vil starte opp rundt februar/mars, og da vil igjen veien være regulert og tidvis stengt for trafikk.

-Det vil bli lagt nytt toppdekke på Straumvassveien, og det vil medføre perioder med stengt vei når dette pågår, sier Bjørn Gulli som er prosjektleder for Salten transformatorstasjon i Statnett.

Stasjonsveien som må opparbeides fra Straumsvatnet og opp til nytt stasjonsområde på Lemmen, vil starte opp senere. Her venter vi avklaring på tilleggssøknaden fra NVE.

Forespørsel på grunn- og betongarbeider samt høyspenningsanlegget på stasjonen har vært ute, og tilbud er mottatt. Kontraktstildeling på disse arbeidene vil tildeles i februar/mars.

Nye Salten stasjon er planlagt å være idriftsatt i 2022, og vil sikre strømforsyningen i regionen og samtidig tilrettelegge for ny kraftproduksjon i området. Det vil bli noe etterarbeid ved stasjonen, hvor enkelte komponenter flyttes fra eksisterende stasjon. Dette avsluttes i 2023.

Kostnadsestimatet for investeringen er 520 – 620 MNOK.