Den 2. september ble det for aller første gang utvekslet kraft direkte mellom Norge og Tyskland. Da startet testingen av NordLink-forbindelsen mellom de to landene, nesten 30 år etter at de første konkrete planene for å kjøpe og selge kraft mellom de to landene ble lagt.  

Sammen med leverandører og partnere har Statnett gjennom årene utviklet teknologi og kompetanse til å sette verdensrekorder på sjøkabler. Neste år settes også North Sea Link mellom Norge og England i drift. Den blir verdens lengste sjøkabel. 

- Våre nye sjøkabler til Tyskland og England bidrar definitivt til et mer klimavennlig energisystem. Samtidig gir kablene økt forsyningssikkerhet og verdiskaping på vei mot en fullelektrisk framtid, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. 

TenneT har samarbeidet med Statnett på to store kabelprosjekter, NorNed mellom Norge og Nederland som sto ferdig i 2008 og NordLink som nå er i en testfase.  

"Business as usual" er ikke nok når vi skal nå klimamålene, sier konsernsjef Manon van Beek i TenneT i sitt innlegg på Høstkonferansen. Hun understreker behovet for å samarbeide over landegrensene for å oppnå et sikkert og bærekraftig energisystem, og trekker frem "green recovery" etter Covid19 som en mulighet til omlegging til et mer bærekraftig samfunn. Hun peker også på havvind i Nordsjøen som det nye "krafthuset" i Europa, der verdien av samarbeid med andre land er nødvendig for å oppnå en optimal bruk av ressursene. Neste steg vil være å knytte sammen produksjon av havvind med "hybride" kabler som både knytter havvind til nettet på land og knytter land sammen for kraftutveksling, sier van Beek. 

Også Borgen ser at utviklingen av vindkraft til havs blir viktig for det framtidige europeiske energisystemet. - Vi har kompetansen, og vi vil bidra både til videre teknologiutvikling og til å utrede konsepter for et framtidig offshore nett mellom land i Nordsjøen. 

Havvind er også sentralt i den britiske energiministereKwasi Kwartengs innlegg.  Havvind er et område Storbritannia er svært opptatt avHer er samarbeid med Norge og andre strategiske partnere rundt Nordsjøen viktigunderstreker KwartengSom Tennet-sjef van Beek er også den britiske energiministeren opptatt av at koronapandemien representerer en mulighet.  Krisen vi nå står i, er også en mulighet til å bevege seg mot en grønnere og mer bærekraftig økonomi. Vi har nå sjansen til å jobbe for "green recovery". Norge er en av de viktigste energipartnerne for Storbritannia, og både Norge og Storbritannia kan ha en sentral rolle- og kan vise lederskap herifølge Kwarteng.  

Se film om NordLink her

Se film om North Sea Link her