Statnett har tidligere informert om rampingrestriksjon for NordLink 18.november 2020 og sist den 10.februar 2021. Restriksjonen har vært satt til maks 300MW/time siden oppstart i desember 2020, hvilket er en reduksjon fra de normale 600MW/time.

Intensjonen har vært å høste driftsmessige erfaringer med hvordan denne nye kabelen påvirker systemdriften i Sør-Norge før total tillatt ramping fra NO2 økes ytterligere. Flytmønsteret denne vinteren, kombinert med NorNed ute av drift, har gitt svært lite erfaringsgrunnlag med høy ramping. Vi har derfor ikke fått testet systemet etter intensjonen. Dette er bakgrunnen for at vi må forlenge testperioden med redusert ramping på NordLink utover våren.

En ny evaluering vil bli gjort i juni.