Bjørg Brestad ble innstilt av Distriktsenergi og Grethe Høiland av Energi Norge.

-Vi er glade for at Brestad og Høiland nå blir del av Markeds- og driftsforum. Samlet sett representerer forumet størstedelen av vår kundemasse og har en viktig rådgivningsfunksjon for Statnett, sier Gunnar G. Løvås, konserndirektør System og marked i Statnett.

Wenche Teigland og Jon-Erik Holst gikk ut av forumet, slik at Marked- og driftsforum nå består av:

  • Hilde Bakken, konserndirektør i Statkraft AS
  • Pål Tore Svendsen, Head of Energy Supply and Development Norsk Hydro ASA
  • Erling Dalberg, administrerende direktør i Troms Kraft Nett
  • Liv Cecilie Birkeland, Innkjøpssjef Norden, Inovyn
  • Frode Leversund, administrerende direktør i Gassco
  • Knut Lockert, leder i Distriktsenergi
  • Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge
  • Bjørg Brestad, administrerende direktør i Valdres Energi
  • Grethe Høiland, konserndirektør infrastruktur i Lyse

Markeds- og driftsforum ble etablert i 2013. Hovedformålet med forumet at Statnett og selskapets styre skal få strategiske innspill og råd i saker knyttet til drifts- og markedsforhold. Forumet har ni medlemmer som skal representere et tverrsnitt av Statnetts kunder. 

 

 

 

Les mer om Markeds- og driftsforum her