Feilen oppsto i landanlegget på norsk side og førte til at forbindelsen falt ut. På det tidspunktet var det eksport på forbindelsen, noe som førte til at frekvensen i kraftsystemet steg. Dette ble rutinemessig håndtert ved nedregulering av kraftproduksjon.

Som en konsekvens av feilen må en komponent i landanlegget byttes, og forbindelsen driftes med en kapasitet på 700MW inntil feilen er reparert og komponenten byttet ut. Det er ikke klart når dette kan være på plass.