Eksplosjonen er trygg utanfor tryggleiksona, men den lagar kraftig smell. Mannskap vaktar i tryggleiksona. Sprengning vert varsla i forkant med sirene lyd: 3 lydar i sirene eit minutt før smellen, 1 lang lyd etter.

 

Arbeidet vil føregå frå onsdag 18. april og 8 veker framover, mandag - laurdag, mest ved Børdal Transformatorstasjon, men og langs traseen heilt fram til Mødal på Kvamskogen.