Statnett har utarbeidet to alternative plasseringer i prioritert rekkefølge:

 

  1. Plassering av transformatorstasjon i Tokagjelet i Kvam herad, Hordaland fylke.
  2. Plassering av transformatorstasjon på Kjosås/Stuve i Kvam herad, Hordaland fylke.

 

Stasjonen vil bestå av et 420 kV koblingsanlegg, et 132 kV koblingsanlegg, samt 1 stk. 200 MVA 420/132 kV – transformator. For begge alternativer vil en etablere nye adkomstveier samt utføre mindre utbedringer av eksisterende veier. Videre søkes det om omlegging av 420 kV ledninger og 132 kV ledninger for å gå innom en ny stasjon.

 

Byggetiden for anlegget er beregnet til 2,5-3 år fra endelig konsesjon blir gitt. Forventet investeringskostnad er estimert til rundt 300-350 MNOK.

 

Kontakt:

Prosjektleder Arild Trædal, 23 90 30 66