Rivingsarbeidet startar tysdag 24. oktober på toppen av Furedalstrekket. Arbeidet vil føregå fram til der ledningen kryssar fylkesveg 7. Rivning vidare vestover startar i veke 44-45.

 

For eigen tryggleik bør ein halde avstand til arbeidet.

 

Spørsmål kan rettast til Statnett si byggeleiing v/Tore Lunestad telefon 918 66 828 eller Lars Aga på telefon 907 67 778.