Den nye ledningen er bygget for 420 kV spenningsnivå, mens den gamle er bygget for 300 kV spenning. – Dette er en del av et langsiktig arbeid med å få hele det landsdekkende sentralnettet opp på 420 kV, forteller programdirektør for spenningsoppgradering i Statnett, Torkel Bugten. Den nye delen inngår i ledningsforbindelsen mellom Mauranger og Samnanger.

 

Den nye strekningen er bygget parallelt med ledningen Sima – Samnanger. Omlegging av trase for den eksisterende ledningen var en del av Olje- og energidepartementets konsesjonsvedtak for bygging av Sima – Samnanger. Byggearbeidene startet i oktober 2010, og den nye seksjonen er ca. 10 km lang. I første omgang vil den bli driftet på 300 kV spenning, men den er klargjort for 420 kV.

 

-Dermed kan det overføres mer kraft mellom nord og sør på Vestlandet uten å øke antall master, etter hvert som også det øvrige 300 kV ledningsnettet blir bygget om. Videre ombygging kan skje etter at Sima – Samnanger ledningen er i drift, slik at forsyningssikkerheten kan være akseptabel når strekninger kobles ut for ombygging, sier Bugten.

 

Omleggingen av Mauranger-Samnanger på denne strekningen gjør at ledningen totalt blir 5 km kortere enn den gamle. Den gamle ledningen blir revet, sannsynligvis i løpet av 2013. Den ledningen som blir revet, krysser i dag over Kvamskogen, berører to alpinanlegg, hyttebebyggelse og friluftsområder.