Bakgrunnen for investeringen er at det er gitt konsesjon til sju nye kraftutbygginger i Kvam og Samnanger. Ny lokal fornybar kraftproduksjon på til sammen 41 MW (megawatt) er konsesjonsgitt, og deler av denne kapasiteten planlegges å være i drift i løpet av 2021 og vil dermed nyte godt av tilskudd fra markedet for såkalte grønne sertifikater.

Realisering av prosjektene vil gi mulighet for å øke kraftflyten over Samnanger stasjon. Den eksisterende transformatoren på 300 kV i Samnanger er i dag fullt utnyttet. Nye tilknytninger av fornybar kraftproduksjon fordrer derfor økt transformatorkapasitet.

Utvidelsen av kapasiteten i Samnanger vil skje ved at det installeres en ny transformator som øker kapasiteten med 115 MVA sammenlignet med dagens kapasitet.

I tillegg til å øke transformatorkapasiteten inkluderer prosjektet også utskifting av enkelte andre komponenter i Samnanger transformatorstasjon.