Utbygging av fornybar kraftproduksjon, forbruksvekst i byene og i industrien og økt handel med kraft med andre land vil endre transportmønsteret i det norske ledningsnettet. Dette vil øke behovet for overføringskapasitet i ledningsnettet i området mellom Sauda og Samnanger.

 

- For å kunne ta imot mer ny produksjon på Vestlandet, sikre strømforsyningen og bruke mellomlandsforbindelsene på best mulig måte, er det behov for å øke overføringskapasiteten på ledningsnettet mellom nord og sør på Vestlandet, sier prosjektleder Bente Rudberg i Statnett.

 

I dag går det en 300 kilovolt (kV) kraftledning fra Statnetts transformatorstasjon i Sauda til transformatorstasjonene Blåfalli og Mauranger i Kvinnherad kommune, og fra Mauranger til BKKs transformatorstasjon i Samnanger. Statnetts analyser viser at den beste måten for samfunnet å øke overføringskapasiteten vil være å bygge om dagens 300 kV-ledning til å ha en driftsspenning på 420 kV.

 

Dette er også i tråd med Statnetts langsiktige strategi om å oppgradere alle selskapets 300 kV-ledninger, slik at anleggene blir standardisert på 420 kV.

 

I løpet av et års tid planlegger Statnett å søke konsesjon for ombyggingen.

-      I arbeidet med søknaden vil Statnett ta kontakt med ulike berørte parter for å få innspill på løsninger, sier Rudberg.

 

Søknaden sendes NVE og vil bli lagt ut for offentlig høring