- Dette er en lenge planlagt overgang. Da vårt prosjekt for ny ledning Blåfalli-Gismarvik ble lagt på vent i 2018/2019 fikk jeg andre prosjekter, og da prosjektet her ble tatt opp igjen måtte vi se på ressursene. Planen ble at jeg skulle fortsette til og med høringen av søknaden for å beholde kontinuiteten, og Kari overta derfra. Kari leder prosjektet til det er ferdig bygget, sier avtroppende prosjektleder Bente Rudberg.


Kari Eika har fulgt prosjektet en stund allerede, men fra 1. april 2021 blir det hun som tar over ledelsen og Bente Rudberg skal bidra ved behov.

 

- Jeg ser fram til å arbeide med prosjektet og vil bruke tid til å sette med skikkelig inn i det i perioden etter påske, sier Kari Eika.

 

Prosjektet Blåfalli-Gismarvik er konsesjonssøkt og er nå til behandling hos Norges Vassdrag og Energidirektorat (NVE). NVE vil komme med en anbefaling til Olje- og energidepartementet, som vil ta den endelige beslutningen om konsesjon. I Statnett jobbes det videre med prosjektering.