Innholdet i presentasjonen er som følger (tid i parentes):

00:00 - 12:00 Presentasjon av bakgrunn og generelt om tiltaket
12:00 - 17:55 Presentasjon av ledningstrasè/KU i Kvinnherad kommune
17:55 - 24:25 Presentasjon av ledningstrasè/KU i Etne kommune
24:25 - 32:40 Presentasjon av ledningstrasè/KU i Vindafjord og Tysvær kommuner
32:40 - 39:30 Presentasjon av grunn og rettigheter

Vi har tatt med tiden/tidspunktene for de ulike delene av presentasjonen, slik at hvis du ikke vil høre alt, så kan du gå direkte til presentasjonen av trasè i din kommune. Presentasjonen starter du under.