Folkemøte

 

NVE arrangerer opne folkemøte i

 

kommunestyresalen i Sogndal kommune den 26. mai kl. 19.00

Trudvang kino i Aurland kommune den 27. mai kl. 19.00

 

Statnett er til stades på desse møta for å gje informasjon om dei planane som

ligg  føre.

 

Høyringsfristen er sett til 14. juni 2014, og høyringssvara skal sendast til NVE:

nve@nve.no

 

Opne kontordagar

 

Statnett held opne kontordagar

 

I kommunestyresalen i Aurland kommune den 3. juni kl. 14.00 – 18.00

I formannsskapssalen i Sogndal kommune den 4. juni kl. 14.00 – 18.00

 

På dei opne kontordagane er prosjektleiaren og planleggjaren til stades, slik at

dei som ynskjer ein grundigare prat med desse for å få informasjon, gje innspel

eller diskutere løysingar kan komme innom. Det er ingen felles presentasjon,

slik at du kan komme innom når det når det passar deg i det tidsrommet vi

er til stades.