Kostnadsanslaget for prosjektet er nå beregnet til mellom 8 og 10 milliarder, mot mellom 6 og 9 i den tidlige fasen av prosjektet. Samtidig har utvidelsene av prosjektet ført til at samfunnsnytten er sterkere og den lokale nytten for tilkobling av ny fornybar betydelig større.

 

-Vi har besluttet å legge til en ny stasjon på Hylen, sier prosjektleder Nils Sirnes. –Samtidig utvider vi stasjonene på Ertsmyra i Sirdal og Kvinesdal med transformering til regionalnettet. Dette betyr at vi kan koble på langt mer ny fornybar energi i området, noe som øker samfunnsnytten og den lokale verdien av prosjektet, sier han.

 

Beregningen av værpåvirkningen på flere av prosjektets strekninger viser at det er behov for større dimensjoner på ledningene. Dette er en nødvendig tilpasning for å trygge forsyningssikkerheten.

 

-Vestre korridor er et omfattende prosjekt og utvikles over lang tid, sier prosjektleder Sirnes. –Da er det naturlig at kostnadsbildet utvikler seg etter hvert som vi foretar flere løsningsvalg og får bedre oversikt over detaljene i prosjektet.

 

Vestre korridor er sentralnettsforbindelsen mellom Kristiansand og Sauda. Prosjektet omfatter bygging av 8 stasjonsanlegg, ca. 225 km ny kraftledning, riving av ca. 200 km eksisterende kraftledninger og spenningsoppgradering fra 300 kV til 420kV av ca. 270 km av eksisterende ledninger.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette, 932 33 010