–Dette vedtaket er svært viktig og en forutsetning for at vi skal nå prosjektmålene om å legge til rette for sikker drift av dagens nett, verdiskaping og innfasing av ny kraftproduksjon og nye mellomlandsforbindelser, sier konserndirektør Elisabeth Vardheim.

 

Statnett har vedtatt å bygge nye mellomlandsforbindelser til henholdsvis England og Tyskland. For at disse skal kunne kobles til nettet, er det en forutsetning at det er gjennomgående forbindelse på 420 kV spenningsnivå mellom Kristiansand og Sauda. Arbeidene som nå er vedtatt igangsatt vil sikre dette.

 

Statnett er allerede i gang med oppgradering av eksisterende nett i området som gjør det mulig å heve spenningsnivået fra 300 kV til 420 kV. Dette gjøres der den eksisterende ledningen er av en slik type at det er mulig å gjøre dette med minimale inngrep for å spare kostnader og naturinngrep, samtidig som man kan opprettholde driften av nettet i så stor andel av tiden som mulig.

 

Vestre korridor består av tre trinn og flere delprosjekter. Det forventes at det vil fattes investeringsbeslutninger og beslutninger om oppstart av arbeid på flere av disse i tiden fremover.

 

Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av tiltakene i Vestre korridor er stor. Lønnsomheten er knyttet til både etableringen av de nye mellomlandsforbindelsene og at man legger til rette for tilknytning av ny fornybar kraftproduksjon. Vestre korridor har en forventet kostnad på mellom 8 og 10 milliarder kroner.

 

For mer informasjon, kontakt kommunikasjonssjef Henrik Glette på 932 33 010