Arbeidet med å sikre linene har vært mer omfattende enn først antatt. Det er derfor ikke mulig å åpne veien mellom Lysebotn og Øygardstølen før onsdag morgen kommende uke. Statnett er i dialog med Kolumbus for å sikre at det blir nok båtavganger søndag og mandag. Statnett beklager igjen ulempene dette medfører.

 

Delen som er ødelagt vil bli sendt til grundigere testing, for å avdekke årsaken til at linen falt ned på veibanen. Inntil svarene fra disse testene foreligger, vil strekningen fra Lysebotn til Øygardstølen nå få ekstra sikring, slik at det skal være trygt å passere under linene.  Dette sikringsarbeidet vil pågå gjennom helgeni.

For å avhjelpe situasjonen for reisende til og fra Lysebotn er det satt opp ekstra båt fra Lauvvik til Lysebotn lørdag 19. mai kl 1000, med retur fra Lysebotn til Lauvvik kl 1115. Det er ikke plassbestilling på båten.

Statnett beklager ulempene den stengte veien medfølger.

Ved spørsmål, kontakt Statnetts pressevakt på tlf 23 90 40 00