Søndag er det planlagt å arbeide med linestrekking. Arbeidet vil foregå ved Mulen og Sjohadle og  over Lysefjorden. Det vil bli brukt helikopter. 

Vi beklager dersom arbeidet medfører ulempler. 

 

Ta kontakt med Fredrik Stenerud, mobilnummer: 99791062, dersom det er behov for det.