Kommuner som er berørt av de meldte tiltakene er Sandnes, Time, Klepp og Sola.

I møtet vil NVE orientere om behandlingen av meldingen og Statnett vil orientere om planene. Møtet er åpent for alle og det blir mulig å stille spørsmål.

NVE er ansvarlig for prosessen og høringsfristen er satt til 17. november. Alle høringsinnspill skal sendes til NVE.

 

Lenke til det digitale folkemøtet, melding og rettledning for hvordan man kan sende inn høringsuttalelse finner du på nettsidene til NVE: https://nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=7572&type=A-1

 

En melding er en tidlig varsling av et planlagt prosjekt. Les mer om prosessen på NVE sine nettsider: https://nve.no/konsesjon/konsesjonsbehandling-av-nettanlegg/