Åpne kontordager arrangeres 25. og 26. oktober 2021 mellom klokken 10.00 og 19.00 på Quality Hotel Residence i Sandnes.

Berørte grunneiere, rettighetshavere, naboer og gjenboere inviteres til å få nærmere informasjon om prosjektet.

Påmelding til Per Sølverud på epost: per.solverud@statnett.no eller mobil 951 91 437.