I delvedtaket fra NVE står det:

NVE delgodkjenner fremlagte miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) for rivning av 132 kV Ultvedt-Smestad i Ringerike og Oslo kommuner. Delvedtaket gjelder strekningen i Sørkedalen mellom mast 306 ved Stubberud og mast 325 ved Bogstad i Oslo kommune og fylke.

Delvedtaket innebærer at Statnett kan starte opp rivearbeidene i områdene det er gitt tillatelse. 

Delvedtaket på MTA-planen finner du her