Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har idag sendt Statnetts søknad om å rive ledningen som går fra Ultvedt på Ringerike til Smestad transformatorstasjon i Oslo på høring.  

NVE har satt fristen for høringsinnspill til 15. september 2020. 

Her finner du informasjon fra NVE

Grunneiere og andre rettighetshavere vil i løpet av kort til motta informasjonsbrev i posten.