-Styret i Statnett fattet kombinert løsningsvalg og investeringsbeslutning for Tveiten transformatorstasjon nå, og dermed kan detaljprosjektering og anskaffelsesprosessen starte opp, sier Markus Drake Borge, prosjektleder for Tveiten transformatorstasjon.

Kostnadsestimatet for arbeidene som skal utføres er 335 – 365 millioner kroner.

 

Konsesjonssøknaden for Tveiten transformatorstasjon ble sendt NVE i april 2020. Under forutsetning av endelig konsesjon er planen å starte opp anleggsarbeidet i 2022, og beslutning om oppstart er lagt til Q1 2022.