Transformatorstasjon

For å sikre strømforsynigen i regionen er det nødvendig å skifte ut kontrollanlegget ved stasjonen da de nærmer seg teknisk levealder. Nytt kontrollanlegg må etableres.  

I tillegg er det også behov for å øke transformatorkapasiteten i transformatorstasjonen for større effektuttak på bakgrunn av planer om nytt datasenter i Skien. Dette kan gjøres ved å etablere en ekstra transformator eller ved å skifte ut to av de eksisterende transformatorene ved stasjonen. I dag er det fire transformatorer ved Tveiten transformatorstasjon. 

Av hensyn til behovene fra det planlagte datasenteret vil prosjektet først øke transformeringen. I etterkant av dette kan kontrollanlegget fornyes. 

Statnetts planer er koordinert med planene til Skagerak Nett