- Dette er et viktig vedtak da store deler av dagens anlegg i Sylling er gammelt og det er behov for at stasjonen fornyes og forsterkes for å møte morgendagens krav til sikker strømforsyning, sier prosjektleder i Statnett Kari Eika.

 

Transformatorstasjonen i Sylling er en sentral stasjon i østlandsområdet, da den er et viktig knutepunkt for sentral- og regionalnettet i området.  Dagens kontrollanlegg og høyspentapparater er fra 1977. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) stiller i sitt vedtak krav til gjennomføring av anleggsarbeidet og ber Statnett utarbeide en Miljø-transport og anleggsplan (MTA-plan). Denne planen skal godkjennes av NVE. 

 

- Statnett har i løpet 2016 og 2017 hatt dialog med Lier kommune, Oddevall skole, naboer og berørte grunneiere om hvordan vi på best mulig vis kan redusere ulempene ved vår kommende anleggsaktivitet. Tiltak som har kommet frem i denne dialogen for å begrense støy og sikre skoleveien til barna i nabolaget blant annet, vil bli innarbeidet i MTA-planen, forklarer Eika. 

 

Av visuelle tiltak så vil Statnett legge det nye kontrollbygget som skal bygges øst for eksisterende stasjon 2 meter lavere i terrenget enn det som opprinnelig var planlagt, bygget skal bygges i grå betong og med grått tak i tillegg planlegges det å sette igjen vegetasjonsskjermer nord og øst for stasjonen. 

 

Statnett vil nå ta kontakt med kommunen, grunneiere og de nærmeste naboene i første omgang, for å informere om vedtaket og MTA-plan. Vi planlegger å gjennomføre et informasjonsmøte til berørte og naboer før oppstart av arbeidene i februar 2018. Nærmere informasjon om møtet vil bli annonsert i forkant.

 

Vedtaket fra NVE kan dere lese her.