Vi vil informere om aktiviteter som skal gjennomføres kommende periode og svarer på spørsmål dere måtte ha.

Møtet vil bli ledet av vår byggeleder Asgeir Midtbøen.

Asgeir er tilgjengelig på anleggsplassen eller på telefon skulle det være behov for umiddelbar kontakt. Asgeir Midtbøen nås på mob. 951 56 115.

Møtet avholdes i anleggsbrakka. Vel møtt!