På møtet vil vi informere om aktiviteter som skal gjennomføres kommende periode.

Møtet vil bli ledet av  byggeleder Asgeir Midtbøen.

Asgeir er tilgjengelig på anleggsplassen eller på telefon skulle det være behov for umiddelbar kontakt. Asgeir Midtbøen nås på mob. 95 15 61 15.

Møtet avholdes 21.august klokken 18.00 i brakkeriggen ved transformatorstasjonen.