Det er søkt om konsesjon og ekspropriasjonstillatelse på utvidelse og fornying av de elektriske anleggene, etablering av nytt kontrollbygg og tilhørende arbeider på Sylling transformatorstasjon. Tiltakene er nødvendig på grunn av anleggenes tekniske tilstand og alder. 

 

Statnett inviterer berørte grunneiere, rettighetshaveren, naboer og andre interesserte til informasjonsmøte om konsesjonssøknaden og plan for tiltakene. 

 

Det vil bli enkel servering. Etter møtet vil det være mulig å snakke direkte med representanter fra Statnett.

 

Sted og tidspunkt 

1. september kl. 18.00 i Sjaastad samfunnshus

 

Spørsmål i forbindelse med møtet kan stilles til Jon Furru per telefon 23 90 39 38 eller e-post jon.furru@statnett.no.

 

Her ligger er presentasjonen som skal holdes av Statnett på møtet