Dette beklager vi! For å sikre at alle får tilstrekkelig informasjon, inviterer vi til et nye nabomøter 6. og 7. juni. På møtene vil vi informere om anleggsarbeidene og svare på spørsmål.

Rektorhaugen

  • Tid: Tirsdag 6. juni kl. 18.00
  • Sted: på Meet Ullevaal, Sognsveien 77 C på/i Ullevål stadion Meet

Ulven

  • Tid: Onsdag 7. juni kl. 18.00
  • Sted: på Quality Hotel 33 (øst for Økernsenteret).

Kabeltunnel mellom Sogn og Ulven

Statnett har signert kontrakt med AF Gruppen for bygging av kabeltunnel mellom Sogn og Ulven transformatorstasjoner i Oslo. Tilriggingsarbeidet ved Ulven og Rektorhaugen har startet. Selve fjellarbeidene er planlagt å starte opp i uke 23-28 ved Rektorhaugen og uke 23-25 ved Ulven. I denne fasen skal det sprenges ut en forskjæring til tunnelåpningen og arbeidet innebærer boring, pigging og sprengning.

Etter sommeren starter selve tunnelarbeidene. Støy fra bore- og sprengningsarbeidet vil være sterkest i starten og vil avta etter hvert som drivingen kommer lengre og dypere inn i tunnelen.

Gjennomføringstiden for bygging av kabeltunnelen er beregnet til å vare fem år - fra 2023 til 2028. Deretter skal strømkabler installeres og settes i drift i løpet av 2029.