På høringsmøtet vil Statnett presentere konseptvalgutredning (KVU) for prosjektet.