Siden høsten 2010 har Kyrre Nordhagen ledet Nettplan Stor-Oslo, som er det største planprosjektet som noensinne er gjennomført i Statnett. Prosjektet har dessuten fremmet den første konseptvalgutredningen i energisektoren i Norge, som nylig fikk Olje- og energidepartementets støtte.

 

– Med dette er grunnlaget for fremtidens strømforsyning av Oslo og Akershus lagt. Støtten og den raske behandlingen tror jeg blant annet skyldes de mange positive innspillene vi har fått når det gjelder analyser og prosess. Mitt syn er at en god plan ikke kan utvikles av oss alene, men i felleskap med de som omfattes av planen. Derfor er jeg svært takknemlig for engasjementet, alle innspillene vi har fått og ikke minst alle de hyggelige personene jeg har møtt, sier Kyrre.

 

Kristin Melander Vie går nå inn i rollen som ny overordnet prosjektleder for Nettplan Stor-Oslo. Hun vil også ha ansvar for videreutvikling av de tiltakene som etter planen skal realiseres etter 2020. Kristin er utdannet sivilingeniør fra Energi og Miljø ved NTNU. Hun har jobbet i Statnett i 11 år, hvorav de tre siste som delprosjektleder i Nettplan Stor-Oslo.

 

– Det har vært gøy å få være med på planleggingen av fremtidens kraftnett i Stor-Oslo. Nå gleder jeg meg til å ta fatt på de ulike prosjektene som må utvikles for å realisere fremtidens 420 kilovolt-strømnett i Oslo og Akershus, sier Vie.