Strømmast og skog

I Oslo sør og Follo er det behov for et sterkere hovedstrømnett for å sikre fremtidig trygg strømforsyning. I dag forsynes området i hovedsak fra Ulven og Follo sentralnettstasjoner. Kapasiteten i disse stasjonene er ikke god nok for å håndtere et økt strømforbruk. Regionalnettet er høyt belastet og har heller ikke ledig kapasitet. 

Statnett la for første gang frem konkrete planer om en ny transformatorstasjon ved Liåsen i alternativanalysen for Nettplan Stor-Oslo i 2012. Transformatorstasjonen vil koble sammen Statnetts eksisterende 420 kV ledning med Elvia sine ledninger og kabler. 

Prosjektet er en del av Nettplan Stor-Oslo som skal sikre trygg strømforsyning i og rundt Oslo. Les mer om Nettplan Stor-Oslo her.