Det er i dag to transformatorstasjoner i Froland kommune; Monehagen som er gamle Arendal transformatorstasjon og nye Arendal transformatorstasjon som Statnett tok over i mars, sistnevnte ligger ca 800 meter nordøst for dagens stasjon. Agder Energi Nett vil få ansvaret for Monehagen når den nye transformatorstasjonen er ferdigstilt og idriftsatt senere i år.

 

Nye Arendal transformatorstasjon har blitt bygget etter en totalkontrakt for grunn- og betongarbeider inkludert kontrollhus, sjakter, stativer og apparatanlegg. Infratek har vært totalleverandør. Dette er første gang Infratek får en kontrakt innen nybygging av transformator-stasjoner for Statnett.

 

Konstruksjonen av nye Arendal transformatorstasjon er en del av prosjektpakken Østre korridor, som vil bli ferdigstilt og idriftsatt i løpet av 2014.