Nettpartner AS er tildelt kontrakten med omleggingen inn til stasjonene i Arendal og Kristiansand, og NTE Entreprise AS er tildelt kontrakten med spenningsoppgradering av ledningen mellom Kristiansand og Bamble.

 

Arbeidene med spenningsoppgradering av 300 KV linje Kristiansand-Porsgrunn (Bamle) er allerede igangsatt, og i de neste 3 månedene vil det foregå arbeider på 300 KV ledningen Arendal-Porsgrunn. I uke 37 startet arbeidet med å oppgradere avspenningsmaster og hengekjedemaster.

 

I løpet av arbeidsperioden vil det være en god del anleggsarbeidere i området. Publikum vil også oppleve at en del kjøretøyer beveger seg i området, det er i hovedsak snakk om ATV, snøscooter og tyngre beltekjøretøy med påmontert krankurv. I veldig få tilfeller vil det være uframkommelig med kjøretøy. I disse tilfellene vil utstyret og materiellet bli fløyet ut til enkelte mastepunkter med helikopter.

 

Bruken av tyngre beltekjøretøy vil være avgrenset til å bli benyttet i tidsperioder når det er utkobling på ledningen. I første omgang i ukene 37-39.