- Det er gledelig at vi har fått endelig vedtak fra departementet på spenningsoppgraderingsprosjektet mellom Kristiansand og Bamble. Dette prosjektet er viktig for å sikre stabil strømforsyning, møte behovet for økt kraftutveksling med kontinentet og ønsket om tilrettelegging for utbygging av ny fornybar energi i Sør-Norge, sier konserndirektør Håkon Borgen.

 

Spenningsoppgraderingsprosjektet inngår som en del av Østre korridor sammen med nybygging av 420 kV-ledning mellom Bamble og Rød (Nettforstrekning Grenland). Bamble-Rød ligger fremdeles til behandling hos Norges- vassdrags og energidirektorat.

 

Å spenningsoppgradere betyr at eksisterende 300 kV-ledninger i sentralnettet bygges om for å kunne drives med 420 kV-spenning . For at spenningen skal kunne heves må også stasjonene i hver ende av den aktuelle ledningen oppgraderes slik at ledningen kan kobles til i anlegg med 420 kV-spenning. Spennings- og temperaturoppgradering gir til sammen en kapasitetsøkning på opptil 80 prosent på disse duplex-ledningene (to liner per fase). Dette gjøres for å øke kapasiteten for strømoverføring i sentralnettet som binder Norge sammen.

 

Les Olje- og energidepartementets pressemelding.

 

Fakta om prosjektet:

  • Oppgradering av bestående 300 kV ledning til 420 kV (ca. 140 km)
  • Den omsøkte strekningen berører kommunene Vennesla, Iveland, Birkenes, Grimstad, Froland, Arendal, Tvedestrand, Vegårshei, Risør, Gjerstad, Kragerø og Bamble
  • Ingen endring av trasébredde og ryddebelte
  • Utvidelse/oppgradering av dagens transformatorstasjoner i Kristiansand (Vennesla) og Arendal (Froland)
  • Prosjektet er beregnet å koste ca. 650 millioner kroner (løpende).
  • Dette prosjektet et ett av to (Nettforsterkning Grenland. er det andre) som til sammen danner Østre korridor.
  • Arbeid under spenning (AUS) skal benyttes i en viss grad under prosjektet.