Mer om høringen for 420 kV sjøkabelforbindelse Filtvet - Brenntangen på NVE sine nettsider.

Mer om høringen for 420 kV sjøkabelforbindelse Solberg - Brenntangen på NVE sine nettsider.